advertiser

Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo

 • Phát triển cộng đồng 23/06/2014 - 1432: lượt xem

  Sau nhiều năm tiến hành các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và đề xuất chính sách phát triển nông thôn nói chung và xây dựng NTM nói riêng, với một đội ngũ cán bộ năng động và dày dạn kinh nghiệm, Trung tâm PTNT đã hoàn thiện ...

Ngành hàng, thương hiệu

 • Tư vấn xây dựng, tổ chức các mô hình Hiệp hội ngành hàng, HTX… 23/06/2014 - 1436: lượt xem

  Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ xây dựng một số HTX, tổ hợp tác, hiệp hội ngành hàng nhằm tổ chức sản xuất theo quy trình kỹ thuật thống nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường liên kết với các tác nhân trong ngành hàng. ...

Hệ thống sản xuất, dịch vụ công

 • Đánh giá dịch vụ công trong nông nghiệp – Nông thôn 04/06/2014 - 2587: lượt xem

  Cung cấp các dịch vụ công là một trong những chức năng chính của quản lý nhà nước. Trong những năm gần đây, chính phủ đã và đang cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt hơn nữa cho người dân chứ không chỉ giới hạn ở các dịch ...

Đánh giá, giám sát

 • Thiết lập hệ thống giám sát Nông nghiệp, Nông thôn 23/06/2014 - 1540: lượt xem

  Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT và các đối tác nước ngoài để nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Hệ thống này sẽ cho phép nắm được tức thời diễn ...

Đào tạo, truyền thông

 • Truyền thông và vận động chính sách 23/06/2014 - 1708: lượt xem

  Trong lĩnh vực Truyền thông và Vận động Chính sách, RUDEC hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện chiến lược và chính sách và các hoạt động tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội nông thôn một cách bền ...

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/