advertiser

Hoạt động

Đánh giá chính sách

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1378

 

Cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tình hình triển khai, kết quả thực hiện, hiệu quả cũng như những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chính sách cho các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách. Đồng thời cũng đưa ra các kiến nghị nhằm điều chỉnh, sửa đổi các chính sách trong các giai đoạn tiếp theo

Một số hoạt động đã thực hiện:

Đề tài nghiên cứu: Đánh giá tác động chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam (2012-2013);

Tổng kết kết quả 2 năm thực hiện NTM về phát triển kinh tế gắn với tổ chức sản xuất, chuyển dịch lao động và nâng cao thu nhập tại 11 xã điểm NTM của Ban Bí Thư (2010);

Đánh giá ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho hộ nông thôn (2009);

Đánh giá ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tới thu nhập và việc làm của hộ nông thôn (2009);

Rà soát, tổng quan các chương trình Mục tiêu quốc gia (2009)

Đề tài nghiên cứu: Những vấn đề phát sinh từ chính sách thủy lợi phí (2008-2009)

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/