advertiser

Hoạt động » Đào tạo, truyền thông

  • Truyền thông và vận động chính sách

    Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1708

    Trong lĩnh vực Truyền thông và Vận động Chính sách, RUDEC hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện chiến lược và chính sách và các hoạt động tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội nông thôn một cách bền ...

  • Đào tạo

    Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1374

    RUDEC luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp để cải thiện các hoạt động trong linh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trung tâm có các chuyên gia cao cấp tham gia giảng dạy đai học và sau đai học tại các trường trong và ngoài nước, cũng ...

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/