advertiser

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 14/03/2017 - Lượt xem: 5295

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Tên tiếng anh: Rural Development Center; viết tắt: RUDEC) trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, được thành lập theo Quyết định số 2798/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập, hạch toán độc lập, tự chủ, tự chịu tránh nhiệm (có con dấu, tài khoản riêng) trên cơ sở Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 47/ĐK-KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp ngày 07/12/2006.

 

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"><script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-4438691146749427", enable_page_level_ads: true });

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/