advertiser

Hoạt động » Đánh giá, giám sát

 • Thiết lập hệ thống giám sát Nông nghiệp, Nông thôn

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1658

  Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT và các đối tác nước ngoài để nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Hệ thống này sẽ cho phép nắm được tức thời diễn ...

 • Đánh giá chất lượng dịch vụ công

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1685

  Trung tâm đã xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp (khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thủy lợi ) và nông thôn (y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường).

 • Đánh giá Chương trình, Dự án Phát triển

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1534

  RUDEC có kinh nghiệm trong việc đánh giá các chương trình, dự án phát triển: xác minh việc sử dụng các nguồn lực được phân bổ và các hoạt động nội bộ của chương trình, dự án – là những hoạt động diễn ra trên thực tế - bao gồm ...

 • Đánh giá chính sách

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1480

  Cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tình hình triển khai, kết quả thực hiện, hiệu quả cũng như những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chính sách cho các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách. Đồng thời cũng đưa ...

 • Điều tra cơ bản

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1648

  Giám sát và đánh giá là một trục hoạt động quan trọng của RUDEC và chúng tôi đang tích cực cải thiện chính mình trong lĩnh vực này với mục tiêu tìm ra cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả để cải thiện các hoạt động giám sát đánh ...

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/