advertiser

Giới thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ

Ngày đăng: 14/03/2017 - Lượt xem: 4714

CHỨC NĂNG - NHIỆM

Trung tâm Phát triển nông thôn có chức năng nghiên cứu ứng dụng, thông tin, tham gia đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ và thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn. 

 

•  Nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển nông thôn.
•  Nghiên cứu-phát triển tổ chức, thể chế nông nghiệp nông thôn (hộ nông dân, trang trại, hiệp hội, nghiệp đoàn nông dân, doanh nghiệp nhỏ nông thôn...).
•  Nghiên cứu-phát triển kinh tế xã hội nông thôn.
•  Nghiên cứu-phát triển về quản lý chất lượng sản phẩm và quản trị chuỗi sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.
•  Nghiên cứu, tư vấn xây dựng thương hiệu (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận…) cho các sản phẩm nông thôn.
 
•  Nghiên cứu-phát triển cơ sở khoa học, đánh giá hiệu quả công tác qui hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.
•  Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn, tham gia đào tạo, phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo.
•  Tư vấn nghiên cứu khả thi, xây dựng, triển khai các dự án nghiên cứu và dự án phát triển trong và ngoài nước.
•  Quản lý hệ thống thông tin quan sát nông hộ, nông thôn.
•  Phụ trách bản tin, xuất bản tài liệu liên quan đến phát triển nông thôn, quản lý hệ thống thông tin giám sát nông hộ, nông thôn (theo quy định pháp luật).
 
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-4438691146749427", enable_page_level_ads: true });
Bài viết khác

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/