advertiser

Hoạt động » Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo

 • Phát triển cộng đồng

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1432

  Sau nhiều năm tiến hành các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và đề xuất chính sách phát triển nông thôn nói chung và xây dựng NTM nói riêng, với một đội ngũ cán bộ năng động và dày dạn kinh nghiệm, Trung tâm PTNT đã hoàn thiện ...

 • Quản trị và Phát triển Thể chế trong Nông nghiệp, Nông thôn

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1492

  Chúng tôi thực hiện các hoat động nghiên cứu và tư vấn chính sách trong lĩnh vực cải cách thể chế và quản trị trong khu vực nông nghiệp, nông thôn hướng đến sự phát triên toàn diện và trách nhiệm, giảm nghèo và tăng cường công bằng ...

 • Cải thiện sinh kế, giảm nghèo

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1423

  Trong việc xác định sinh kế cho người dân, cách tiếp cận của Trung tâm là hoạt động sinh kế đề xuất phải phù hợp với: i) yêu cầu của thị trường mà người dân cung cấp sản phẩm, ii) hiện trạng năng lực của người dân và iii) ...

 • Xây dựng nông thôn mới

  Ngày đăng 23/06/2014 - Lượt xem: 1533

  Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện có tính chiến lược trong giai đoạn cả nước đang đẩy nhanh tiến trình CNH – HĐH. Sau nhiều năm tiến hành các hoạt động thí điểm xây dựng NTM, ngày 04/06/2010, ...

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/