advertiser

Hoạt động

Quản trị và Phát triển Thể chế trong Nông nghiệp, Nông thôn

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1326

 

Chúng tôi thực hiện các hoat động nghiên cứu và tư vấn chính sách trong lĩnh vực cải cách thể chế và quản trị trong khu vực nông nghiệp, nông thôn hướng đến sự phát triên toàn diện và trách nhiệm, giảm nghèo và tăng cường công bằng và bình đẳng giới. Các hoạt động nghiên cứu và tư vấn mang tính ứng dụng cao. Chúng tôi chú trọng tìm hiểu các cơ chế quản trị có hiệu quả trong sản xuất, đời sống để có thể cải thiện cuộc sống của cư dân nông thôn. Các mô hình tổ chức, các nhận tố ảnh hưởng và các động lực của cải cách thể chế và quản trị trong nông nghiệp, nông thôn cũng được quan tâm

 

Các chủ đề nghiên cứu và tư vấn

 

Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp phát triển hợp tác xã trong nông, lâm, ngư nghiệp (2014-2015);

Nghiên cứu đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương (2014).

Tư vấn, hỗ trợ xây dựng một số HTX, tổ hợp tác, hiệp hội ngành hàng nhằm tổ chức sản xuất theo quy trình kỹ thuật thống nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường liên kết với các tác nhân trong ngành hàng.

07 HTX chuyên ngành chăn nuôi lợn và liên hiệp HTX của 7 HTX này tại huyện Nam Sách, Hải Dương. Ngoài việc nuôi lợn theo quy trình chung, trung tâm đã hỗ trợ các HTX và LHHTX hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động, tổ chức các đơn vị sản xuất, kinh doanh độc lập trong liên hiệp, tư vấn hoạt động mua chung thức ăn của liên hiệp, xây dựng xưởng chế biến, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm

Các tổ hợp tác sản xuất giống xác nhận cho nhiều xã của huyện Nam Sách

Hiệp hội tám xoan Hải Hậu bao gồm cả người trồng lúa, người chế biến, người kinh doanh. Thiết lập cơ chế liên kết, yêu cầu sản phẩm và phân chia lợi nhuận giữa các tổ sản xuất và chế biến thương mại.

Hiệp hội nước nắm Phú Quốc, Hiệp hội bưởi đoan Hùng

Một số HTX nông nghiệp ở tỉnh Nam Định, Trà Vinh, Kiên Giang,…

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/