advertiser

Hoạt động

Cải thiện sinh kế, giảm nghèo

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1268

 

Trong việc xác định sinh kế cho người dân, cách tiếp cận của Trung tâm là hoạt động sinh kế đề xuất phải phù hợp với: i) yêu cầu của thị trường mà người dân cung cấp sản phẩm, ii) hiện trạng năng lực của người dân và iii) điều kiện tự nhiên. Từ kết quả nghiên cứu thị trường ngành hàng, kết quả đánh gia hiện trạng năng lực của người dân, cũng như các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất, Trung tâm đề xuất các phương án can thiệp nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân. Các phương án này là đầu vào được đưa ra thảo luận với các chuyên gia và đặc biệt là người dân hưởng lợi. Người dân hưởng lợi là người quyết định phương án tổ chức sản xuất, Trung tâm chỉ đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ, kết nối với các cơ quan tư vấn khác. Với cách làm này, Trung tâm đã tham gia tư vấn các hoạt động hỗ trợ cho người dân thuộc nhiều địa bàn với nhiều loại sản phẩm khác nhau.

 

Một số hoạt động nghiên cứu, tư vấn đã triển khai

 

Người chăn nuôi lợn thuộc liên hiệp HTX Nam Sách trong khuôn khổ dự án DURAS.

Đề xuất hoạt động sinh kế và hỗ trợ cho người dân các xã nghèo thuộc 4 tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu: Hà Tĩnh, Trà Vinh, Hòa Bình, Dak Nong.

Người dân nghèo thuộc 12 xã dự án hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng và an ninh lương thực thuộc 6 tỉnh do FAO tài trợ

Người trồng cây nguyên liệu mây tre, cói, dâu tằm, sơn, cây nguyên liệu giấy của 20 xã thuộc 4 tỉnh trong dự án sản xuất xanh do FAO tài trợ.

Nghiên cứu xác định sinh kế và biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do Quỹ châu Á tài trợ.

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/