advertiser

Hoạt động

Phát triển cộng đồng

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1272

 

Sau nhiều năm tiến hành các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và đề xuất chính sách phát triển nông thôn nói chung và xây dựng NTM nói riêng, với một đội ngũ cán bộ năng động và dày dạn kinh nghiệm, Trung tâm PTNT đã hoàn thiện năng lực để trở thành một đơn vị hàng đầu có thể đảm nhiệm các hoạt động:

Tư vấn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các hoạt động xây dựng NTM: quy hoạch, xây dựng đề án NTM, lựa chọn ưu tiên trong kế hoạch triển khai, huy động nguồn lực cộng đồng, lồng ghép các dự án, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, giải pháp tiếp cận tín dụng…

Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương về xây dựng NTM; tổ chức, quản lý, điều hành Hợp tác xã; quản lý trang trại; phát triển đặc sản, làng nghề…

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển nông thôn và xây dựng NTM.  

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Nguyễn Ngọc Luân: nguyenngocluan@gmail.com

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/