advertiser

Hoạt động

Điều tra cơ bản

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1536

Giám sát và đánh giá là một trục hoạt động quan trọng của RUDEC và chúng tôi đang tích cực cải thiện chính mình trong lĩnh vực này với mục tiêu tìm ra cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả để cải thiện các hoạt động giám sát đánh giá, bên cạnh các công cụ và kỹ năng truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu cao đối với tư vấn chính sách của các cơ quan nhà nước (Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 
RUDEC hiểu rằng giá trị gia tăng của một hệ thống Giám sát và đánh giá được xây dựng tốt có ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, dự án, cho phép xác định cách tiếp cận và phương pháp luận hiệu quả nhất để huy động sự tham gia của cộng đồng, đảm bảo các căn cứ và bằng chứng của bất kỳ các can thiệp, điều chỉnh nào trong các chính sách, chương trình và dự án phát triển tại các cấp.

Điều tra cơ bản

Với vai trò là một đơn vị nghiên cứu, tư vấn phục vụ cho công tác quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng như phục vụ cung cấp thông tin cho xây dựng chương trình, dự án của các tổ chức trong và ngoài nước, RUDEC tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát cơ bản về các nội dung liên quan tới khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Một số cuộc điều tra đã triển khai:

Điều tra hiện trạng và biến động phương thức chăn nuôi và phương thức tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở chăn nuôi. Điều tra được tiến hành tại 8 tỉnh của Việt Nam với các cơ sở chăn nuôi bò, lợn, gà, vịt.

Điều tra cơ bản về tình hình sản xuất của các hộ trồng cây nguyên liệu mây tre, cói, dâu tằm, sơn dầu trong khuôn khổ Dự án UNJP “Sản xuất thương mại xanh nhằm nâng cao thu nhập và cơ hội nghề nghiệp cho người nghèo nông thôn”. Khảo sát đầu kỳ và cuối kỳ được tiến hành tại 04 tỉnh: Hòa Binh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An với các đối tượng hưởng lợi từ Dự án.

Điều tra thưc trạng hộ chăn nuôi Hải Dương trong khuôn khổ dự án DURAS do Pháp tài trợ. Thông tin thu thập về quy mô, giống, thực hành chăn nuôi, môi trường, chi phí sản xuất và năng suất,..

Các cuộc điều tra khác là hợp phần trong cac chương trình, dự án nghiên cứu, tư vấn do RUDEC triển khai.

 

Nghiên cứu khả thi

RUDEC có tham gia các đợt đánh giá khả thi nhằm thẩm định cho sự phê duyệt dự án theo yêu cầu của các cơ quan tài trợ.

Nghiên cứu khả thi tại Thừa Thiên Huế nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng Dự án hỗ trợ kỹ thuật TCP về phát triển nông thôn tại Thừa Thiên Huế

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/