advertiser

Hoạt động

Đánh giá chất lượng dịch vụ công

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1574

 

Trung tâm đã xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp (khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thủy lợi ) và nông thôn (y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường). Bộ công cụ cho phép các địa phương đánh giá khách quan chất lượng dịch vụ công từ phía người hưởng lợi dịch vụ và xác định các điểm yếu, hạn chế của dịch vụ để có thể đưa ra các chính sách, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng đòi hỏi của sản xuất nông nghiệp và đời sống cư dân nông thôn.

 

Một số hoạt động đã thực hiện

 

Đánh giá chất lượng dịch vụ công dựa trên đánh giá của người sử dụng dịch vụ

Đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ khuyến nông cho cồng đồng dân tộc thiểu số (Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long)

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/