advertiser

Hoạt động

Đánh giá Chương trình, Dự án Phát triển

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1533

 

RUDEC có kinh nghiệm trong việc đánh giá các chương trình, dự án phát triển: xác minh việc sử dụng các nguồn lực được phân bổ và các hoạt động nội bộ của chương trình, dự án – là những hoạt động diễn ra trên thực tế - bao gồm các thành công, thất bại, hoặc mọi thay đổi/ điều chỉnh trong việc lập kế hoạch và các lý do tiềm ần.

Một số hoạt động đã thực hiện:

Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) về thuận lợi, khó khăn và nhu cầu hỗ trợ của người trồng/thu gom nguyên liệu thô trong khuôn khổ dự án UNJP/VIE/038/SPA về sản xuất thương mại xanh nhằm nâng cao thu nhập và cơ hội nghề nghiệp cho người nghèo nông thôn (2011);

Đánh giá đầu tư cho lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2005-2010 và đề xuất định hướng đầu tư cho giai đoạn 2011-2015 (2011);

Đánh giá Chi phí – Hiệu quả các hệ thống giám sát cúm gia cầm tại Việt Nam (2010);

Đánh giá hệ thống thông tin thương mại hiện tại ở cấp cơ sở và phát triển hệ thống thông tin nghiên cứu thị trường phù hợp cho tỉnh Quảng Nam (2010);

Đánh giá Đánh giá hiệu quả các chương trình/dự án phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi tại tỉnh Khánh Hòa (2009);

Đánh giá dự án cà phê miền Bắc do AFD tài trợ: “Hỗ trợ sản xuất cà phê chè tại Việt Nam” (2009)

Đánh giá dự án cao su tiểu điền các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ;

Đánh giá rủi ro cúm gia cầm tại 5 tỉnh: Hưng Yên, Quảng Trị, Cần Thơ, Kiên Giang

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/