advertiser

Hoạt động

Thiết lập hệ thống giám sát Nông nghiệp, Nông thôn

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1539

 

Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT và các đối tác nước ngoài để nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Hệ thống này sẽ cho phép nắm được tức thời diễn biến sản xuất nông nghiệp, cuôc sống ở khu vực nông thôn để các cơ quan quản lý nhà nước có các can thiệp kịp thời. Ngoài ra, hệ thống này cũng se cung cấp thông tin phục vụ công tác dự báo, xây dựng chính sách dài hạn. Hệ thống này cho phép giám sát đến từng ngành hàng cụ thể như chăn nuôi lơn, trâu bò, gia cầm, trồng trọt,…

 

Một số hoạt động đã thực hiện

 

Hệ thống giám sát nông hộ (FMS): RUDEC thiết lập một hệ thống giám sát nông hộ trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ARD SPS 2007-2012) với mục tiêu cung cấp cho các nhà nghiên cứu, chủ dự án cũng như nhà hoạch định chính sách (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) các thông tin, số liệu được cập nhật về tình hình sản xuất và sinh kế tại các địa bàn của dự án. Thông tin được thu thập và giám sát bao gồm: nhân khẩu học, tiếp cận và sử dụng các nguồn lực (đất đai, tín dụng, hoạt động sản xuất, tiếp cận hỗ trợ công, sử dụng lao động, các cú sốc, hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất). Hệ thống này đã được vận hành như một hệ thống phản hồi tích hợp hướng tới hoạch định chính sách và chiến lược phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu sốcấp tỉnh và cấp quốc gia.

Trong khuôn khổ “Chương trình chung về Chiến lược an ninh lương thực và dinh dưỡng tổng hợp cho trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam”, RUDEC đã thiết lập một hệ thống giám sát giá cả thị trường nhằm cung cấp thông tin thường xuyên về biến động giá cả của các sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương dự án (6 tỉnh). Hệ thống giám sát giá cũng được kết nối với mạng lưới GIEW (cảnh báo sớm các trường hợp khẩn cấp lương thực) được thành lập bởi Cục Trồng trọt / Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Những hệ thống này hướng tới cải thiện hệ thống giám sát sản xuất, dự trữ, sự sẵn có và giá thị trường lương thực cấp quốc gia, tỉnh và địa phương.

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Nguyễn Mai Hương: maihuong.nguyenmh@gmail.com

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/