advertiser

Hoạt động

Truyền thông và vận động chính sách

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1535

 

Trong lĩnh vực Truyền thông và Vận động Chính sách, RUDEC hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện chiến lược và chính sách và các hoạt động tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội nông thôn một cách bền vững gắn với các dự án, chương trình nghiên cứu, tư vấn cho Bộ NN&PTNT, Đảng, Quốc hội và các chính quyền địa phương thông qua liên kết mạng lưới với các đơn vị nghiên cứu, các cơ quan phát triển trong và ngoài nước, chính phủ và phi chính phủ. Hoạt động tư vấn và vận động chính sách của RUDEC dựa trên tiếp cận bằng chứng và kết quả nghiên cứu từ thực tiễn.

 

Các hoạt động chính trong lĩnh vực truyền thông và vận động chính sách của RUDEC bao gồm:

Tổ chức các tọa đàm, hội thảo về các vấn đề liên quan tới phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Tổ chức các đối thoại chính sách giữa các nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách và các chủ thể của phát triển;

Xây dựng bản tin về phát triển nông thôn

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Nguyễn Anh Chi: chinguyenanh21@gmail.com

Bài viết khác

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/