advertiser

Hoạt động

Đào tạo

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1241

 

RUDEC luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp để cải thiện các hoạt động trong linh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trung tâm có các chuyên gia cao cấp tham gia giảng dạy đai học và sau đai học tại các trường trong và ngoài nước, cũng như tham gia tập huấn, đào tạo cho các cán bộ địa phương, và các tác nhân trong ngành hàng (người sản xuất, thương mại…).

Các lớp tập huấn nhằm giúp học viên cải thiện kỹ năng, dựa trên lý luận và các tiếp cận phát triển nông thôn, ngành hàng cập nhật kết hợp với chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên.

 

 

Các chủ đề tập huấn, đào tạo của RUDEC bao gồm:

•  Xây dựng Nông thôn mới (Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương về xây dựng NTM; tổ chức, quản lý, điều hành Hợp tác xã; quản lý trang trại; phát triển đặc sản, làng nghề…);
•  Phương pháp lập kế hoạch cấp xã, thôn/bản;
•  Phân tích thị trường, ngành hàng, và phương pháp marketing hàng nông sản;
•  Phương pháp, các bước xây dựng quy trình kỹ thuật tập thể
•  Quản lý áp dụng quy trình kỹ thuật tập thể
•  Phương pháp tổ chức nông dân, huy động sự tham gia của cộng đồng
•  Nội dung, các bước xây dựng HTX, tổ hợp tác, hiệp hội ngành hàng
•  Tổ chức hoạt động HTX, tổ hợp tác
•  Xây dựng và vận hành hệ thống giám sát nội bộ trong quản lý chỉ dẫn địa lý
•  Truy gốc xuất sứ sản phẩm
•  Hệ thống nội bộ quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/