advertiser

Hoạt động

Nghiên cứu, tư vấn về sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1262

 

Với đội ngũ cán bộ được đào tạo, có kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành hàng, Trung tâm là đơn vị đầu tiên tiếp cận và hỗ trợ xây dựng hệ thống thể chế, các mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý ở Việt nam. Hiện nay, Trung tâm đang cùng với Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Chỉ dẫn địa lý, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ) tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ để xây dựng các thể chế, quy định, tổ chức mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận để phù hợp với chính sách và điều kiện thức tế ở Việt nam.

Hỗ trợ xây dựng các mô hình quản lý và khai thác chỉ dẫn địa lý

Trung tâm là đơn vị hàng đầu của Việt nam trong lĩnh vực tư vấn phát triển chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ và nhãn hiệu cộng đồng (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận). Nhóm nghiên cứu xây dựng cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, tư vấn về lĩnh vực này từ năm 2002, đến nay, Trung tâm tự hào là đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển và quản lý các nhãn hiệu cộng đồng.

Trung tâm đã tư vấn hỗ trợ phát triển và quản lý nhiều chỉ dẫn địa lý ở Việt nam trong đó tập trung vào các nội dung:

• Xây dựng hệ thống quy định về quản lý, khai thác chỉ dẫn địa lý tại các địa phương;
• Xây dựng phương án về tổ chức quản lý, các hệ thống kiểm soát, sử dụng chỉ dẫn địa lý;
• Hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, các đối tượng sản xuất kinh doanh khác xây dựng các tổ chức tập thể, quản lý chất lượng và sử dụng và khai thác chỉ dẫn địa lý
• Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá vào sản phẩm vào thị trường.

 

Các sản phẩm điển hình mà Trung tâm đã hỗ trợ bao gồm:

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/