advertiser

Hoạt động

Tư vấn xây dựng, tổ chức các mô hình Hiệp hội ngành hàng, HTX…

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1294

Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ xây dựng một số HTX, tổ hợp tác, hiệp hội ngành hàng nhằm tổ chức sản xuất theo quy trình kỹ thuật thống nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường liên kết với các tác nhân trong ngành hàng. Cụ thể, Trung tâm đã tư vấn xây dựng:

§07 HTX chuyên ngành chăn nuôi lợn và liên hiệp HTX của 7 HTX này tại huyện Nam Sách, Hải Dương.

Ngoài việc nuôi lợn theo quy trình chung, trung tâm đã hỗ trợ các HTX và LHHTX hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động, tổ chức các đơn vị sản xuất, kinh doanh độc lập trong liên hiệp, tư vấn hoạt động mua chung thức ăn của liên hiệp, xây dựng xưởng chế biến, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm;

- Các tổ hợp tác sản xuất giống xác nhận cho nhiều xã của huyện Nam Sách;
- Hiệp hội Tám xoan Hải Hậu, Hiệp hội nước nắm Phú Quốc, Hiệp hội bưởi Đoan Hùng, Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận…
- Các HTX nông nghiệp ở tỉnh Nam Định, Trà Vinh (thủy sản (tôm, cua, ngao), quản lý và khai thác tài nguyên…), Kiên Giang (HTX dịch vụ, HTX sản xuất nấm…);
- Phát triển thương hiệu các sản phẩm lâm sản như: thảo quả, chè, hoa…
- Hỗ trợ các HTX, Hội nông dân trong quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể ở Hà Nội với các sản phẩm như: khoai lang Đồng Thái, bánh cuốn Thanh Trì, Mây tre đan Phú Nghĩa, Lồng chim Dân Hòa…

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/