advertiser

Hoạt động

Hỗ trợ phát triển các sản phẩm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1583

 
Phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho nông sản nhằm mục đích bảo hộ và thông tin cho công chúng biết về những đặc điểm đặc trưng của sản phẩm, nó là giải pháp được nhiều tỉnh/thành đang lựa chọn nhằm xây dựng các hình ảnh và phát triển thương mại cho nông sản của địa phương. 
Nhiều năm qua, Trung tâm đã tiến hành hợp tác với nhiều địa phương như: Phú Thọ, Nam Định, Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La, Gia Lai, Hưng Yên, Quảng Nam, Bình Thuận, Đắc Lắk, Kiên Giang, Trà Vinh, Hòa Bình, Hà Tĩnh... để hỗ trợ tư vấn phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm nông sản như: hồ tiêu, rau quả, nước mắm, sản phẩm tiểu thủ công mỹ nghệ, nhựa thông…
 
Các nội dung tư vấn, hỗ trợ tập trung vào: 
Xác lập quyền SHTT cho các sản phẩm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; 
Hỗ trợ xây dựng thể chế (quy chế quản lý, quy trình kỹ thuât, kiểm soát…), mô hình tổ chức quản lý nhãn hiệu; 
Tư vấn hỗ trợ trong tổ chức sản xuất, thương mại nhằm sử dụng và phát triển thị trường sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thương mại.
 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/