advertiser

Hoạt động

Nghiên cứu, phát triển thị trường các sản phẩm nông thôn

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 3274

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu, rộng, ngoài việc là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam (WTO), các Hiệp định thương mại tự do như: AFTA (năm 2015), FTA, hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã, đang và sẽ được ký kết. Thương mại của Việt Nam nói chung và nông sản nói riêng đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối… nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường cả trong và ngoài nước, trong đó có các vấn đề về chất lượng, nguồn gốc, thương hiệu và sở hữu trí tuệ.

 

Với cơ sở là những cán bộ được đào tạo dài hạn tại Pháp, Canada, Úc… và cơ sở cách tiếp cận đa ngành về sở hữu trí tuệ, tổ chức nông dân, tiếp cận thị trường, xây dựng thể chế, ngành hàng, quản lý chất lượng, chính sách cho quản lý và phát triển … Trung tâm Phát triển nông thôn đã xây dựng trục nghiên cứu, tư vấn và hỗ trợ về nghiên cứu, phát triển thị trường, quản trị ngành hàng, sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn.

 

Nghiên cứu, phát triển thị trường các sản phẩm nông thôn 

Nghiên cứu, tư vấn phát triển thị trường là thế mạnh của Trung tâm trong nhiều năm qua, cách tiếp cận chính của Trung tâm trong nghiên cứu phát triển đó là phát triển ngành hàng, thị trường dựa trên lợi thế so sánh, phù hợp với điều kiện sản xuất, năng lực của địa phương. Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương về nhiều lĩnh vực khác nhau như:

 - Nghiên cứu, tư vấn về ngành hàng, thị trường cho nông sản

 

Nghiên cứu ngành hàng Ngô của Việt Nam giúp tổ chức Oxfarm Anh cung cấp các hỗ trợ phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo tại một số tỉnh của Việt Nam;

Nghiên cứu ngành hàng thịt lợn, ngành hàng rau tại các thành phố như: Hải Dưng, Vĩnh Yên, Hà Nội nhằm xác định hướng sản phẩm cung cấp, các biện pháp hỗ trợ cho người chăn nuôi đáp ứng yêu cầu mỗi thị trường và nâng cao hiệu quả chăn nuôi, nhằm xây dựng giải pháp phát triển các khu vực sản xuất ven đô trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa;

Nghiên cứu, phát triển các ngành hàng như: rau, hoa, chè, cà phê, thủy sản tại các tỉnh như: Lâm Đồng, Quảng Nam, Hải Dương… nhằm xây dựng các giải pháp phát triển bền vững trên cơ sở liên kết ngang – liên kết dọc, nâng cao giá trị gia tăng, khai thác lợi thế về thị trường và lợi thế trong sản xuất nông nghiệp;

Nghiên cứu ngành hàng các sản phẩm đặc sản như: gạo tám xoan Hải Hậu, bưởi Đoan Hùng, nước nắm Phú Quốc, Thanh Long Bình Thuận… các sản phẩm đặc sản miền Núi phía Bắc;

Nghiên cứu và đề xuất chính sách nhằm quản lý chất lượng vệ sinh An toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thịt, đặc biệt là gia cầm ở Đồng bằng Sông Hồng, các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long;

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp phát triển, tái cơ cấu ngành hàng, nâng cao giá trị gia tăng đối với một số sản phẩm chủ lực của Việt Nam như: ngành hàng chè, sữa, thịt…

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phát triển ngành nghề nông thôn
 
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển “mỗi làng một sản phẩm” trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Nghiên cứu nhằm đánh giá các giải pháp, chính sách của Việt Nam trong thời gian qua về phát triển “mỗi làng một sản phẩm” dựa trên tiềm năng về ngành nghề truyền thống của Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển thời gian tới trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới;
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển các sản phẩm đặc sản các tỉnh miền núi Phía Bắc, trong đó bao gồm các ngành nghề truyền thống, sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số… Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả, sự phù hợp của các mô hình, giải pháp phát triển, xây dựng các giải pháp, chính sách cho địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm phát triển sản phẩm bản địa trong thời gian tới.
 
- Đánh giá tiềm năng và xây dựng định hướng phát triển đặc sản
 
Nghiên cứu xác định định lợi thế, khó khăn và giải pháp phát triển phục vụ cho việc xây dựng chính sách, xác định các biện pháp hỗ trợ của các cơ quan quản lý, các tổ chức phát triển và định hướng sản xuất cho người sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Một số nghiên cứu, tư vấn điển hình của Trung tâm:
Nghiên cứu về sản phẩm đặc sản của 15 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc nhằm đề xuất các giải pháp và hướng tiếp cận mới cho vấn đề phát triển ngành hàng, thương hiệu cộng đồng, cải thiện sinh kế của người nghèo khu vực khó khăn, dân tộc thiểu số (xây dựng bản đồ, atlas, CD dữ liệu); 
Nghiên cứu, khảo sát đánh giá thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, lợi thế so sánh của các ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó, đề xuất định hướng chiến lược phát triển ngành hàng có lợi thế cho các huyện, cũng như đề xuất các mô hình, giải pháp chính sách hỗ trợ cụ thể để phát triển mỗi ngành hàng;
Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, đề xuất giải pháp phát triển các sản phẩm đặc sản nhằm nâng cao thu nhập người nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại tỉnh Quảng Nam;    
Nghiên cứu ngành hàng các sản phẩm đặc sản như: gạo tám xoan Hải Hậu, bưởi Đoan Hùng, nước nắm Phú Quốc, các sản phẩm đặc sản miền Núi phía Bắc, chè, mật ong, hồ tiêu, hoa quả… nhằm xác định các giải pháp về thị trường, tổ chức sản xuất, trong đó có xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
 
- Nghiên cứu, phân tích nhu cầu tiêu dùng, quản lý chất lượng
 
Trung tâm đã tham gia nghiên cứu và áp dụng phương pháp phân tích thị trường người tiêu dùng với sự hỗ trợ của Tổ chức nông lương liên hơp quốc (FAO). Phương pháp cho phép đánh giá yêu đầu đòi hỏi của người tiêu dùng đối với các đặc tính chất lượng, an toàn vệ sinh của sản phẩm cũng như khả năng sẵn sàng chi trả của người tiêu dùng cho các sản phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình quản lý chất lượng, quản lý trang trại hiện đại, áp dụng các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng như Vietgap trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả. Thuộc các chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.
 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/