advertiser

Hoạt động

Hệ thống nông nghiệp, sinh kế bền vững

Ngày đăng: 04/06/2014 - Lượt xem: 1508

Hệ thống nông nghiệp, sinh kế bền vững

Hệ thống sản xuất nông nghiệp tại các vùng, miền của Việt Nam hiện đang có nhiều thay đổi dưới tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội – môi trường. Vì vậy, hệ thống nông nghiệp và sinh kế bền vững là một trong chủ đề nghiên cứu trọng tâm của RUDEC.

Các hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ phát triển về nông nghiệp, sinh kế bền vững của RUDEC bao gồm các nội dung xuyên suốt: bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, phát triển vùng không gian, tăng cường năng lực, cải thiện sinh kế các đối tượng yếu thế.

 

Một số hoạt động đã triển khai

Nghiên cứu giải pháp nâng cao thu nhập cho người nghèo, phụ nữ và dân tộc dựa trên các hoạt động kinh tế tại đồng bằng sông Cửu Long (2008);

Nghiên cứu về nghành hàng và phát triển nông thôn;

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/