advertiser

Hoạt động

Phát triển chuỗi và doanh nghiệp nông nghiệp

Ngày đăng: 04/06/2014 - Lượt xem: 1327

Phát triển chuỗi và doanh nghiệp nông nghiệp

RUDEC hướng tới mục tiêu cải thiện thu nhập và cuộc sống của người nông dân và và các doanh nghiệp nông thôn tại Việt Nam, thúc đẩy sự tham gia của họ vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu một cách có hiệu quả.

RUDEC tập trung vào các hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng đối với nông dân và các cộng đồng nghèo trong khu vực nông thôn và nông nghiệp để họ có thể tiếp cận tốt hơn với thông tin thị trường.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện các nghiên cứu, đánh giá về thực trạng các hệ thống sản xuất hiện hữu, các chuỗi giá trị đang vận hành nhằm đề xuất chính sách, giải pháp phát triển sản xuất, nâng cấp chuỗi tốt hơn với sự tham gia tích cực của khu vực phi chính phủ và tiếp cận thúc đẩy hợp tác công – tư. RUDEC triển khai các nghiên cứu học thuật và ứng dụng được nhằm hiểu hơn về địa phương và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển tại chỗ nhằm hỗ trợ người nông dân và các doanh nghiệp nông thôn hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia và tăng cường chia sẻ lợi ích hướng đến chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao hơn.

 

Một số hoạt động đã triển khai

Phân tích dòng thương mại gia cầm giữa tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh của Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông của Trung Quốc;

Nghiên cứu về sản phẩm đặc sản của vùng núi phía bắc Việt Nam nhằm đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế cho cộng đồng nông thôn

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/