advertiser

Hoạt động

Đánh giá dịch vụ công trong nông nghiệp – Nông thôn

Ngày đăng: 04/06/2014 - Lượt xem: 2495

Đánh giá dịch vụ công trong nông nghiệp – Nông thôn

Cung cấp các dịch vụ công là một trong những chức năng chính của quản lý nhà nước. Trong những năm gần đây, chính phủ đã và đang cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt hơn nữa cho người dân chứ không chỉ giới hạn ở các dịch vụ cơ bản. Dựa trên khái niệm rằng các mục tiêu và phương pháp quản lý hành chính công phải được bắt nguồn từ phía người dân và được kiểm soát bởi các cộng đồng, việc đánh giá và đo lường chất lượng dịch vụ công là một chủ đề quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ đặc biệt là các cơ quan công cộng và chính quyền địa phương

Chỉ số dịch vụ công

Trung tâm đã xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp (khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thủy lợi ) và nông thôn (y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường). Bộ công cụ cho phép các địa phương đánh giá khách quan chất lượng dịch vụ công từ phía người hưởng lợi dịch vụ và xác định các điểm yếu, hạn chế của dịch vụ để có thể đưa ra các chính sách, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng đòi hỏi của sản xuất nông nghiệp và đời sống cư dân nông thôn.

Bộ công cụ đã được thử nghiệm tại 03 tỉnh. RUDEC đang tiếp tục hoàn thiện công cụ nhằm mở rộng qui mô đánh giá trong thời gian tới.

Đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ

Nghiên cứu mới nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ khuyến nông cho người dân tộc thiểu số tại khu vực MNPB Việt Nam.

Nghiên cứu mới nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ khuyến nông cho người dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Nguyễn Mai Hương:  maihuong.nguyenmh@gmail.com

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/