advertiser

Tin tức

Thư mời chuyên gia: Xây dựng phương án và mẫu phiếu điều tra, báo cáo tổng hợp kết quả điều tra

Ngày đăng: 29/09/2022 - Lượt xem: 43

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ MỜI CHUYÊN GIA

Xây dựng phương án và mẫu phiếu điều tra, báo cáo tổng hợp kết quả điều tra

 

Kính gửi: Các chuyên gia quan tâm

Trong khuôn khổ nhiệm vụ: Đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Thịt lợn an toàn Ứng Hòa” cho các sản phẩm từ thịt lợn của huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội Trung tâm Phát triển nông thôn kính mời các chuyên gia có đủ năng lực thực hiện công việc xây dựng phương án và mẫu phiếu điều tra, báo cáo tổng hợp kết quả điều tra. Nội dung cụ thể như sau:

 1. Nội dung công việc:
  1. Xây dựng phương án và mẫu phiếu điều tra:
 • Phương án điều tra: Mục đích của cuộc khảo sát, yêu cầu của cuộc khảo sát, chương trình khảo sát, rủi ro và phương án dự phòng, các nội dung thu thập thông tin.
 • Phiếu điều tra hiện trạng sản xuất thịt lợn an toàn Ứng Hòa: Thông tin chung, hoạt động chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm.
 • Phiếu điều tra tác nhân thương mại thịt lợn an toàn Ứng Hòa: Thông tin chung, thông tin đầu vào, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
 1. Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra bao gồm các nội dung:
 • Giới thiệu thông tin chung về huyện Ứng Hòa.
 • Phân tích tình hình chăn nuôi lợn và các sản phẩm từ thịt lợn trên địa bàn huyện Ứng Hòa.
 1. Sản phẩm giao nộp:
 • 01 phương án điều tra và 01 bộ mẫu phiếu điều tra.
 • 01 báo cáo tổng hợp kết quả điều tra.
 1. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 16/11/2022.

Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý chuyên gia có năng lực cung cấp lý lịch cá nhân. Lý lịch gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ hai ngày 03/10/2022.

 

Nơi nhận: Trung tâm Phát triển nông thôn

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624190 – Fax: 024 37624193

 

Để biết thêm chi tiết xin liện hệ: Đào Tiến Dũng, tầng 4, phòng 407;

Email: Daodung@gmail.com                       Điện thoại: 0354 983 623

Rất mong nhận được sự hợp tác!

                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/