advertiser

Tin tức

THUÊ KHOÁN CHUYÊN GIA DỊCH TÀI LIỆU

Ngày đăng: 04/04/2017 - Lượt xem: 703

I. Yêu cầu công việc và sản phẩm

1.      Các chỉ tiêu đánh giá sự thay đổi cơ cấu nông nghiệp và của hộ nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2001-2014

Trong khuôn khổ nội dung công việc này các nội dung công việc sau cần phải hoàn thành:

-         Dịch tài liệu hội thảo từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

-         Khả năng ngoại ngữ tốt và thành thạo tiếng Việt

-         Cần sự chu đáo, cẩn trọng trong công việc

-         Nhanh nhẹn biết tổ chức công việc

Sản phẩm giao nộp:

01 tài liệu hội thảo đã được dịch sang tiếng Anh

2.      Đánh giá sự thay đổi cơ cấu nông nghiệp và của hộ nông nghiệp ở VN trong giai đoạn 2001 -2014

Trong khuôn khổ nội dung công việc này các nội dung công việc sau cần phải hoàn thành:

-         Dịch tài liệu hội thảo từ tiếng Việt sang tiếng Anh

-         Khả năng ngoại ngữ tốt và thành thạo tiếng Việt

-         Cần sự chu đáo, cẩn trọng trong công việc

-         Nhanh nhẹn biết tổ chức công việc

Sản phẩm giao nộp

-         01 tài liệu hội thảo đã được dịch sang tiếng Anh.

II. Sản phảm giao nộp và yêu cầu đối với sản phẩm

Sản phẩm giao nộp bao gồm: 02 tài liệu tiếng Việt đã được dịch tiếng Anh:

-         Tài liệu hội thảo về các chỉ tiêu đánh sự thay đổi cơ cấu nông nghiệp và của hộ nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2001-2014

-          Đánh giá sự thay đổi cơ cấu nông nghiệp và của hộ nông nghiệp ở VN trong giai đoạn 2001 -2014

Yêu cầu đối với sản phẩm:

-         Sản phẩm cần đảm bảo tính khoa học

-         Tài liệu hội thảo đảm bảo được nội dung dịch không làm lệch lạc, sai ý nghĩa của báo cáo.

-         Sản phẩm giao nộp đúng tiến độ theo quy định của hoạt động.

III. Yêu cầu về thời gian

Hoàn thành trước 20/06/2017.

IV. Giá trị hợp đồng

Theo thỏa thuận giữa 2 bên

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/