advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng bản đồ vùng địa lý

Ngày đăng: 11/01/2021 - Lượt xem: 197

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng bản đồ vùng địa lý

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ dự án Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng” huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Trung tâm Phát triển nông thôn kính mời các đơn vị có đủ năng lực thực hiện dịch vụ xây dựng bản đồ vùng địa lý, nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc:

Nội dung

Công việc

Xây dựng bản đồ vùng địa lý sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể hoa Đan Phượng

  • Số hóa bản đồ nền huyện Đan Phượng và các vùng phụ cận.
  • Xác định khu vực trồng hoa trên địa bàn huyện Đan Phượng.
  • Biên tập và hoàn thiện bản đồ phục vụ hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”.
  • Xây dựng các lớp bản đồ về

+ Ranh giới

+ Hệ thống đường giao thông

+ Hệ thống sông, ngòi

+ Trụ sở UBND xã các công trình công cộng

+ Lớp lưới, toạ độ, tỷ lệ, chú dẫn

  • Yêu cầu trình bày:

+ Tên bản đồ: Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng”

+ Bản đồ A4, tỷ lệ 1:100.000

+ Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, chữ hoa, in đậm

+ 01 ô ký xác nhận dưới bản đồ: UBND huyện Đan Phượng bên phải.

  • Tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quản lý địa phương, người sản xuất, kinh doanh sản phẩm;
  •  Hoàn thiện và in màu bản đồ (05 bản)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sản phẩm giao nộp: 05 bản in màu bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng” và 01 đĩa CD chứa file lưu dưới dạng PDF

3. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/05/2021.

Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ sáu ngày 05/02/2021.

 

Nơi nhận: Trung tâm Phát triển nông thôn

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624190 – Fax: 024 37624193

Để biết thêm chi tiết xin liện hệ: Nguyễn Như Khải, tầng 4, phòng 407;

Email: kd11051996@gmail.com                       Điện thoại: 037 6934879

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty/đơn vị!

                                                                                                                        KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                         Nguyễn Mai Hương

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/