advertiser

Tin tức

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH Xây dựng bản đồ vùng địa lý sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”

Ngày đăng: 25/01/2021 - Lượt xem: 229

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

Xây dựng bản đồ vùng địa lý sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trung tâm Phát triển nông thôn có nhu cầu xây dựng bản đồ vùng địa lý sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình” thuộc dự án: Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “sản phẩm chăn nuôi Phương Đình” xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Trung tâm kính mời các công ty, đơn vị quan tâm, có đủ năng lực gửi báo giá với yêu cầu như sau:

 1. Nội dung chào hàng: Xây dựng bản đồ vùng địa lý sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể  “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”
 2. Yêu cầu thực hiện:
 • Số hóa bản đồ nền xã Phương Đình và các vùng phụ cận;
 • Xác định khu vực sản phẩm chăn nuôi tại Phương Đình;
 • Biên tập và hoàn thiện bản đồ phục vụ hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”.
 • Xây dựng các lớp bản đồ về

+ Ranh giới

+ Hệ thống đường giao thông

+ Hệ thống sông, ngòi

+ Trụ sở UBND xã các công trình công cộng

+ Lớp lưới, toạ độ, tỷ lệ, chú dẫn

 • Yêu cầu trình bày:
 • + Tên bản đồ: Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình”

+ Bản đồ A4, tỷ lệ 1:30.000

+ Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, chữ hoa, in đậm

+ 02 ô ký xác nhận dưới bản đồ: Ô bên trái ghi UBND xã Phương Đình, ô bên Phải ghi UBND huyện Đan Phượng

 • Tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quản lý địa phương, người sản xuất, kinh doanh sản phẩm chăn nuôi;
 • Hoàn thiện và in màu bản đồ (05 bản)
 
 1. Sản phẩm: 05 bản in màu bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể “sản phẩm chăn nuôi Phương Đình” và 01 đĩa CD chứa file lưu dưới dạng PDF
 2. Thời gian hoàn thành: trước ngày 29/04/2021

Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ 6 ngày 05 tháng 02 năm 2021.

Nơi nhận: Trung tâm Phát triển nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624191 – Fax: 024 37624193

Để biết thêm thông tin, chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Vũ Hoàng Lâm, tầng 4, phòng 407; Email: nguyenvuhoanglam1997@gmail.com;  Điện thoại: 0904.765.284

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị

 

KT.GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/