advertiser

Tin tức

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông cho đồng bào dân tộc thiểu số”

Ngày đăng: 26/03/2015 - Lượt xem: 1092

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông quốc gia, với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ai-Len (IrishAid) đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông cho đồng bào dân tộc thiểu số” nhằm chia sẻ những kết quả nghiên cứu về vấn đề cải thiện chính sách khuyến nông do đơn vị thực hiện những năm gần đây, đồng thời tham vấn ý kiến các chuyên gia, đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách trong thời gian tới. Hai hội thảo cấp vùng đã được tổ chức tại khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2014

 

 

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia từ các cơ quan quản lý, các tổ chức phát triển quốc tế, các học viện, trường đại học, các đại biểu từ nhiều địa phương như Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Kiên Giang, Quảng Ngãi… Trong phiên đầu tiên của hội thảo, các đại biểu đã nghe kết quả nghiên cứu của Trung tâm Phát triển nông thôn (RUDEC/IPSARD) về đánh giá hiệu quả công tác khuyến nông đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở 7 tỉnh do Trung tâm thực hiện trong năm 2012 và 2014, và kết quả đánh giá hoạt động khuyến nông gắn với hỗ trợ sản xuất cho giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 7 tỉnh dự án do Oxfarm thực hiện. Các nghiên cứu, đánh giá đã chỉ ra nhiều bất cập hiện tại trong hệ thống khuyến nông tại các tỉnh: không đồng bộ trong tổ chức, bộ máy khuyến nông nhà nước ở địa phương, năng lực của mạng lưới khuyến nông viên cơ sở còn yếu, những hạn chế trong tiếp cận và phương pháp khuyến nông, những vướng mắc khi triển khai Nghị định 02…

Trong phiên thảo luận – đối thoại của hội thảo, các đại biểu từ sở nông nghiệp, trung tâm khuyến nông các tỉnh đã chia sẻ về thực trạng hoạt động khuyến nông tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các hoạt động khuyến nông cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn….Theo đó, nhu cầu về can thiệp chính sách phù hợp đối với các hoạt động khuyến nông hàng hóa (có định hướng thị trường, tại các vùng sản xuất lớn) và khuyến nông sinh kế (các vùng sản xuất nhỏ, khó khăn) tại mỗi vùng và cho các đối tượng hưởng lợi khác nhau đã được các đại biểu tham gia kiến nghị với Trung tâm khuyến nông quốc gia.

Theo bà Nuala O’Brien – Phó đại sứ Ai-Len, trong nỗ lực giảm nghèo, đặc biệt tại các vùng khó khăn nơi cộng đồng thiểu số sinh sống, thì vấn đề chung mà không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước đang phát triển trên thế giới đều gặp phải, đó là tình trạng thiếu vốn, thiếu hệ thống tổ chức, đầu tư, phân cấp cung cấp dịch vụ… Các chính sách khuyến nông cần được xây dựng đồng bộ với các chính sách giảm nghèo và phát triển nông thôn với định hướng xã hội hóa hoạt động khuyến nông. Hiện nay khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động triển khai do khả năng huy động nguồn vốn và cung cấp các dịch vụ khuyến nông hiệu quả. Ngoài ra, vấn đề giới trong các hoạt động khuyến nông cho các đối tượng dân tộc thiểu số cũng cần được lưu tâm.

Các nội dung, vấn để được chia sẻ, đối thoại và thảo luận trong hội thảo đã được tổng kết thành các kiến nghị chính sách gửi tới Trung tâm khuyến nông quốc gia, nhằm đóng góp vào quá trình hoàn thiện, cải thiện chính sách khuyến nông trong thời gian tới.

Phạm Thùy Dung

RUDEC/IPSARD

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/