advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Ngày đăng: 19/12/2012 - Lượt xem: 4373

 

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

______________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

-----***------

 

HàNội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

THƯ MỜI HÀNG CẠNH TRANH

 

Để phục vụ kế hoạch làm việc tại các địa phương trên cả nước năm 2013, Trung tâm Phát triển Nông thôn có nhu cầu về dịch vụ vận chuyển cán bộ Trung tâm đi công tác từ Hà Nội đến các tỉnh và ngược lại.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung dịch vụ nêu trên, với các điều kiện sau:

-          Mỗi nhà thầu có một đơn dự chào hàng cạnh tranh

-          Bên mời chào hàng cạnh tranh có quyền chấp nhận hoặc loại bỏ bất kỳ đơn dự chào hàng nào, hủy bỏ chào hàng và loại bỏ tất cả các đơn vị dự chào hàng vào thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do bên mời chào hàng hủy bỏ.

 

Kính mời Công ty/đơn vị quan tâm liên hệ với Trung tâm Phát triển Nông thôn theo địa chỉ sau để nhận mẫu hồ sơ:

 

Ông Phạm Trung Tuyến – Phòng Tổ chức Hành Chính

Trung tâm Phát triển Nông thôn

Phòng 502, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043 76 24 190;     Fax: 043 76 24 193

Mọi hồ sơ dự chào hàng phải được gửi đến địa chỉ trên trước 10h30, ngày 19 tháng 1 năm 2013.

Trung tâm Phát triển Nông thôn rất mong nhận được sự quan tâm và hồ sơ chào hàng tốt nhất của quý Công ty/đơn vị.

 

                                                                                            Giám đốc Trung tâm

 

                                                                       

                                                                                                Hoàng Vũ Quang

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/