advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Xây dựng phóng sự, quảng bá cho sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu

Ngày đăng: 01/07/2019 - Lượt xem: 125

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Xây dựng phóng sự, quảng bá cho sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trung tâm Phát triển nông thôn đang có nhu cầu xây dựng Video Phóng sự quảng bá cho sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu. Thuộc dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh nhãn Hải Hậu” cho sản phẩm bánh nhãn của huyện Hải Hậu.

Trung tâm kính mời các công ty, đơn vị quan tâm, có đủ năng lực gửi báo giá với yêu cầu như sau:

Nội dung chào hàng: Xây dựng và hoàn thiện video Phón sự quảng bá cho sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu

Yêu cầu chào hàng:

  • Phóng sự được xây dựng với chất lượng HD, bao gồm phần giới thiệu về bánh nhãn , phỏng vấn cơ quan quản lý địa phương, các cơ sở, hộ sản xuất, nhằm giới thiệu sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu đến người tiêu dùng.
  • Thời lượng: 5 phút
  • Phát sóng: trên kênh truyền hình phủ sóng toàn quốc.
  • Thời gian phát sóng:  Trong tháng 08/2019.

Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ 2 ngày 11 tháng 7 năm 2019.

Nơi nhận: Trung tâm Phát triển nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624191 – Fax: 024 37624193

Để biết thêm thông tin, chi tiết xin liên hệ: Đặng Phúc Giang, tầng 4, phòng 408; email: dangphucgianght@gmail.com;  Điện thoại: 0978.864.268

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị

 

                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                                                                                                         Nguyễn Mai Hương

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/