advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Xây dựng bản đồ khoanh vùng khu vực địa lý cho nhãn hiệu chứng nhận

Ngày đăng: 21/12/2018 - Lượt xem: 156

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Xây dựng bản đồ khoanh vùng khu vực địa lý cho nhãn hiệu chứng nhận

Quả lê Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân quan tâm

Trung tâm Phát triển nông thôn đang có nhu cầu Xây dựng bản đồ khoanh vùng khu vực địa lý cho nhãn hiệu chứng nhận quả lê Đông KhêThuộc dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” cho sản phẩm quả lê Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng”

Trung tâm kính mời các công ty, đơn vị, cá nhân quan tâm, có đủ năng lực gửi báo giá với yêu cầu như sau:

Nội dung chào hàng: Xây dựng bản đồ khoanh vùng khu vực địa lý cho nhãn hiệu chứng nhận quả lê Đông Khê

Yêu cầu chào hàng:

  • Xây dựng 01 bản đồ khoanh vùng khu vực địa lý cho sản phẩm quả lê Đông Khê. Bản đò được thiết kế phải khoanh vùng rõ ràng, chính xác về khu vực địa lý, có tên địa danh chính xác và dấu hiệu rõ rệt. Đảm bảo không trùng lặp, sao chép, gây nhầm lẫn, đáp ứng khả năng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm quả lê Đông Khê.
  • Thời gian xây dựng: Hoàn thành nội dung trước ngày 18/09/2018

Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị/cá nhân có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ 4 ngày 15 tháng 08 năm 2018.

Nơi nhận: Trung tâm Phát triển nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624191 – Fax: 024 37624193

Để biết thêm thông tin, chi tiết xin liên hệ: Hoàng Thị Tâmtầng 5, phòng 501; email: hoangthitam2792@gmail.com Điện thoại: 096.998.2792.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị

 

                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                    (đã ký)

 

                                                                                                         Nguyễn Mai Hương

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/