advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Phân tích chỉ tiêu lý hóa sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu

Ngày đăng: 16/12/2018 - Lượt xem: 104

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Phân tích chỉ tiêu lý hóa sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trung tâm Phát triển nông thôn đang có nhu cầu Phân tích chỉ tiêu lý hóa sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu. Thuộc dự án: Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bánh nhãn Hải Hậu cho sản phẩm bánh nhãn của huyện Hải Hậu”

Trung tâm kính mời các công ty, đơn vị quan tâm, có đủ năng lực gửi báo giá với yêu cầu như sau:

Nội dung chào hàng: Phân tích chỉ tiêu lý hóa sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu

Yêu cầu chào hàng:

-  Tiến hành phân tích chất lượng lý hóa cho sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu do Trung tâm Phát triển nông thôn cung cấp.

-  Số lượng mẫu: 15 mẫu.

-  Chỉ tiêu cần phân tích: Độ ẩm, hàm lượng đường, Hàm lượng protein, Hàm lượng tro không tan (trong axit HCl 10%), Hàm lượng lipit, Vi sinh vật hiếu khí, số khuẩn lạc trong 1g sản phẩm, Nhóm Coliform, số vi khuẩn trong 1 g sản phẩm, E.Coli, số vi khuẩn trong 1 g sản phẩm, Nấm men và nấm mốc, số khuẩn lạc trong 1 g sản phẩm.

-  Thời gian phân tích: Hoàn thành nội dung phân tích trước ngày 10/12/2018

Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ 5 ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Nơi nhận: Trung tâm Phát triển nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624191 – Fax: 024 37624193

Để biết thêm thông tin, chi tiết xin liên hệ: Đặng Phúc Giang, tầng 5, phòng 501; email: dangphucgianght@gmail.com;  Điện thoại: 0978.864.268

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị

 

                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                                         Nguyễn Mai Hương

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/