advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tại Tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Đồng Tháp thuộc hoạt động “ Nghiên cứu xác định sản phẩm thuộc danh mục 03 cấp sản phẩm nông nghiệp chủ lực (TV – A15)”

Ngày đăng: 08/02/2019 - Lượt xem: 54

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo ‘Hội thảo tham vấn Bộ tiêu chí xác định sản phẩm chủ lực cấp tỉnh” tại Tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Đồng Tháp thuộc hoạt động “ Nghiên cứu xác định sản phẩm thuộc danh mục 03 cấp sản phẩm nông nghiệp chủ lực (TV – A15)”

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ Hoạt động “Nghiên cứu xác định sản phẩm thuộc danh mục 03 cấp sản phẩm nông nghiệp chủ lực” do Ông Nguyễn Mạnh Cường là chủ trì, Trung tâm Phát triển nông thôn kính mời các công ty/đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

Yêu cầu chào hàng:

  • Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo nội dung cụ thể như sau:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng dự kiến

I

Tại Đồng Tháp:

Thời gian: Dự kiến tháng 3/2019

 

 

1

Phòng Hội thảo:

Set up theo tiêu chuẩn;

Hệ thống âm thanh , ánh sáng với 02 Micro có dây và 02 Micro không dây;

Biển chỉ dẫn, bảng trắng;

Biển chỉ dẫn cho khách tại sảnh hội trường;

Bàn để máy chiếu;

Nhân viên trực kỹ thuật

Phòng

01

2

Máy chiếu, màn chiếu

Bộ

01

3

Ăn trưa đại biểu

Suất

40

4

Giải khát giữa giờ

Suất

40

II

Tại Đăk lăk:

Thời gian: Dự kiến tháng 3/2019

 

 

1

Phòng Hội thảo:

Set up theo tiêu chuẩn;

Hệ thống âm thanh , ánh sáng với 02 Micro có dây và 02 Micro không dây;

Biển chỉ dẫn, bảng trắng;

Biển chỉ dẫn cho khách tại sảnh hội trường;

Bàn để máy chiếu;

Nhân viên trực kỹ thuật

Phòng

01

2

Máy chiếu, màn chiếu

Bộ

01

4

Ăn trưa đại biểu

Suất

40

5

Giải khát giữa giờ

Suất

40

Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, ngày 24 tháng 02 năm 2019.

 

Nơi nhận: Hà Thị Ngọc Bich -Trung tâm Phát triển nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624190 – Fax: 024 37624193

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Nguyễn Mai Hương

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/