advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: Cung cấp dịch vụ phô tô tài liệu và văn phòng phẩm thuộc hoạt động “ Nghiên cứu xác định sản phẩm thuộc danh mục 03 cấp sản phẩm nông nghiệp chủ lực (TV – A15)”

Ngày đăng: 20/11/2018 - Lượt xem: 84

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Cung cấp dịch vụ phô tô tài liệu và văn phòng phẩm thuộc hoạt động “ Nghiên cứu xác định sản phẩm thuộc danh mục 03 cấp sản phẩm nông nghiệp chủ lực (TV – A15)”

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ Hoạt động “Nghiên cứu xác định sản phẩm thuộc danh mục 03 cấp sản phẩm nông nghiệp chủ lực” do ông Nguyễn Mạnh Cường là chủ trì, Trung tâm Phát triển nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ phô tô tài liệu và văn phòng phẩm tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

STT

Hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Thời gian dự kiến

I

Phô tô, đóng quyển

 

 

 

1

Photo các phiếu phỏng vấn

tr.phiếu

20880

Từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019

2

Photo tài liệu chuẩn bị cho tọa đàm tại tỉnh (160 trang/bộ x 20 bộ)

tr.phiếu

19200

3

In nhật ký thực địa và đóng quyển

quyển

32

II

Văn phòng phẩm

 

 

1

Sổ ghi chép

Quyển

180

2

Bút bi Nhật

Chiếc

180

3

Myclear bag

Chiếc

180

4

Bút bi bấm Uni Laknock SN101

chiếc

240

5

Bút nhớ dòng Steadler Đức

chiếc

160

6

Sổ Hồng Hà office H7

quyển

160

7

Túi miết Deli A4 5588

chiếc

160

8

Phong bì

tập

8

9

Kẹp màu Deli 25mm 8554

hộp

8

10

Kẹp màu Deli 51mm 8551

hộp

8


Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, ngày 3 tháng 12 năm 2018.

Nơi nhận: Hà Thị Ngọc Bích -Trung tâm Phát triển nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624190 – Fax: 024 37624193

                                                                                                                                                                                                                                  

KT.Giám Đốc

Phó Giám đốc

 

(đã ký)

 

Nguyễn Mai Hương

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/