advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH - Cung cấp dịch vụ vận tải xe ô tô cho đoàn công tác

Ngày đăng: 23/08/2019 - Lượt xem: 173

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cung cấp dịch vụ vận tải xe ô tô cho đoàn công tác

thuộc hoạt động “Nghiên cứu, tư vấn xây dựng Đề án thí điểm phát triển vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn cấp mã vạch, mã vùng tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phục vụ cơ chế, chính sách hỗ trợ giai đoạn sau năm 2020”.

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ Hoạt động “Nghiên cứu, tư vấn xây dựng Đề án thí điểm phát triển vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn cấp mã vạch, mã vùng tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phục vụ cơ chế, chính sách hỗ trợ giai đoạn sau năm 2020”, Trung tâm phát triển nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

#

Lịch trình

Địa điểm

Thời gian dự kiến

Số ngày/Số lượt

1

Khảo sát tại 3 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh

Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh

Từ 10/9/2019 đến ngày 18/9/2019

9 ngày

2

Đưa đón từ sân bay Tân Sơn Nhất – Xuân Lộc – Tân Sơn Nhất (đợt 1)

TP.Hồ Chí Minh- Xuân Lộc

Ngày 8/10/2019 và 10/10/2019

2 lượt

3

Khảo sát thực địa huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai (đợt 1)

Huyện Xuân Lộc

Từ ngày 9/10/2019 đến ngày 10/10/2019

2 ngày

4

Đưa đón từ sân bay Tân Sơn Nhất – Xuân Lộc – Tân Sơn Nhất (đợt 2)

TP.Hồ Chí Minh- Xuân Lộc

Ngày 20/10/2019 và 1/11/2019

2 lượt

5

Khảo sát thực địa huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai (đợt 2)

Huyện Xuân Lộc

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 1/11/2019

12 ngày

6

Đưa đón từ sân bay Tân Sơn Nhất – Xuân Lộc – Tân Sơn Nhất (đợt 3)

TP.Hồ Chí Minh- Xuân Lộc

Ngày 10/11/2019 và 18/11/2019

2 lượt

7

Khảo sát thực địa huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai (đợt 3)

Huyện Xuân Lộc

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 18/11/2019

8 ngày

8

Đưa đón từ sân bay Tân Sơn Nhất – Xuân Lộc – Tân Sơn Nhất (Hội thảo)

TP.Hồ Chí Minh- Xuân Lộc

Ngày 2/12/2019 và ngày 3/12/2019

2 lượt

Số lượng:  01 xe/đợt                     Loại xe: 04 chỗ

Trung tâm phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ ba, ngày 03/09/2019.

Nơi nhận: Ông Nguyễn Như Khải - Trung tâm Phát triển nông thôn

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624191 – Fax: 024 37624193

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: Nguyễn Như Khải, phòng 408, điện thoại: 0376934879

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
(đã ký)
 
Nguyễn Mai Hương 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/