advertiser

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH: Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô

Ngày đăng: 06/07/2020 - Lượt xem: 136

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới do Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược và Phát triển nông thôn thực hiện trong năm 2020, Trung tâm Phát triển nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu, xây dựng đề án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

TT

Lịch trình

Địa điểm

Thời gian

Số ngày

1

Khảo sát thực địa tại tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang

Từ ngày 27/07/2020 đến ngày 01/08/2020

06 ngày

2

Khảo sát thực địa tại tỉnh Bình Dương

Bình Dương

Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 08/08/2020

06 ngày

 

Số lượng:  01 xe/đợt               Loại xe: 04 chỗ

          2. Nhiệm vụ 2: Khảo sát, đánh giá việc thực hiện các cam kết của các đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và kiến nghị giải pháp giám sát thực hiện

STT

Lịch trình

Địa điểm

Thời gian

Số ngày

1

Khảo sát thực địa tại tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai

Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 09/09/2020

03 ngày

 

            Số lượng:  01 xe/đợt      Loại xe: 04 chỗ

          Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ sáu, ngày 17/07/2020.

Nơi nhận: Ông Nguyễn Như Khải - Trung tâm Phát triển nông thôn

Phòng 408, Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 024 37624191;  0376934879

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Mai Hương

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/