advertiser

Tin tức

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH: Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc và máy in tem, tài khoản sử dụng mã Qrcode cho sản phẩm mận Sơn La

Ngày đăng: 16/03/2020 - Lượt xem: 101

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc và máy in tem, tài khoản sử dụng mã Qrcode cho sản phẩm mận Sơn La

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trung tâm Phát triển nông thôn có nhu cầu Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc và máy in tem, tài khoản sử dụng mã Qrcode cho sản phẩm mận Sơn La thuộc dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mận hậu Sơn La” cho sản phẩm quả mận hậu, tỉnh Sơn La

Trung tâm kính mời các công ty, đơn vị quan tâm, có đủ năng lực gửi báo giá với yêu cầu như sau:

Nội dung chào hàng: Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc và máy in tem, tài khoản sử dụng mã Qrcode cho sản phẩm mận Sơn La bao gồm các yêu cầu chi tiết công việc như bảng dưới đây

STT

Tên sản phẩm, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

1

Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm và máy in tem cho 03 HTX

HTX

3

2

Tài khoản sử dụng mã QRcode

(2 năm x 3 HTX)

năm

6

 
  • Thời gian hoàn thành: trước ngày 21/12/2020

Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ 5 ngày 26 tháng 03 năm 2020.

Nơi nhận: Trung tâm Phát triển nông thôn

Số 16 – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37624191 – Fax: 024 37624193

Để biết thêm thông tin, chi tiết xin liên hệ: Hà Thị Ngọc Bích, tầng 4, phòng 408; Email: habichptnt57@gmail.com Điện thoại: 039.569.7931

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị

                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                         Nguyễn Mai Hương

 

 

 

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/