advertiser

Tin tức

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH: Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô

Ngày đăng: 10/04/2020 - Lượt xem: 57

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc Tư vấn xây dựng Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược và Phát triển nông thôn thực hiện trong năm 2020, Trung tâm Phát triển nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

Lịch trình kèm thời gian:

 

TT

Lịch trình

Địa điểm

Thời gian

Số ngày

1

Họp với UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Từ ngày 26/04/2020 đến ngày 27/04/2020

02 ngày

2

Điều tra khảo sát thực địa đợt 1 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh

Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 12/08/2020

10 ngày

3

Điều tra khảo sát thực địa đợt 2 tại tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Từ ngày 19/08/2020 đến ngày 28/08/2020

10 ngày

4

Điều tra khảo sát thực địa đợt 3 tại tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 23/09/2020

10 ngày

5

Tham dự báo cáo tại hội thảo do tỉnh tổ chức (Hội thảo 1)

Hà Tĩnh

Từ ngày 30/08/2020 đến ngày 31/08/2020

02 ngày

6

Tham dự báo cáo tại hội thảo do tỉnh tổ chức (Hội thảo 2)

Hà Tĩnh

Từ ngày 27/09/2020 đến ngày 28/09/2020

02 ngày

7

Tham dự báo cáo tại hội thảo do tỉnh tổ chức (Hội thảo 3)

Hà Tĩnh

Từ ngày 04/10/2020 đến ngày 05/10/2020

02 ngày

 

Tổng

 

 

38

 

Số lượng:  01 xe/đợt               Loại xe: 04 chỗ

          Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ tư, ngày 22/04/2020.

Nơi nhận: Ông Đào Tiến Dũng - Trung tâm Phát triển nông thôn

Phòng 408, Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 024 37624191;  0354.983.623

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị.

                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                        Nguyễn Mai Hương

 

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/